ยินดีต้อนรับคุณ สู่แบบฝึกหัดที่ ๖ บทร้อยกรอง"โคลงโลกนิติ"
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียว

๑. "โคลงโลกนิติ" เป็นบทร้อยกรองประเภทใด
กลอนสุภาพ
ร่ายสุภาพ
โคลงสี่สุภาพ
กาพย์ยานี ๑๑

๒. จุดมุ่งหมายของการนำเสนอ"โคลงโลกนิติ" คืออะไร
เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนสติ
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เพื่อให้นำมาเป็นบทร้อง
เพื่อสอนการแต่งคำประพันธ์

๓.  เป็นคนควรรอบรู้       สมาคม
สองประการนิยม             กล่าวไว้
หนึ่งพาลหนึ่งอุดม           นักปราชญ์
สองสิ่งนี้จงให้                เลือกรู้สมาคม

"โคลงโลกนิติ" บทนี้ต้องการบอกอะไรผู้อ่าน
การเลือกคบคนดี
ให้เป็นคนมีความรู้
ให้เป็นคนขยัน
คนมี สอง ประเภทให้เลือกคบ

๔.  คนใดไปเสพด้วย        คนพาล
จักทุกข์ทนเนานาน           เนิ่นแท้
ใครเสพท่วยทรงญาณ        เปรมปราชญ์
เสวยสุขล้ำเลิศแล้             เพราะได้ สดับดี

"โคลงโลกนิติ" บทนี้ตรงกับสำนวนใด
คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ
คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย
คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
คดในข้องอในกระดูก

๕.     นาคีมีพิษเพี้ยง      สุริโย
เลื้อยบ่ทำเดโช              แช่มช้า
พิษน้อยหยิ่งยโส            แมลงป่อง
ชูแต่หางเองอ้า              อวดอ้างฤทธี

"โคลงโลกนิติ"บทนี้ มีความหมายว่าอย่างไร
คนอวดดี มักด้อยความสามารถ
งูมีพิษเลื้อยช้า
แมงป่องพิษน้อยชอบชูหาง
งูและแมงป่องต่างก็มีพิษ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

นักเรียนอย่าลืมไปทำแบบทดสอบกระบวนการคิดวิเคราะห์ส่งคุณครูด้วยนะคะ

พัฒนาโปรแกรมโดย นัยนา พลศร โรงเรียนวัดท่าแพ สพท.นศ.เขต๑