ยินดีต้อนรับคุณ สู่แบบฝึกหัดที่ ๒ นิทานเรื่อง"นกกระเรียน ห่าน และเหยี่ยว"
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียว

๑. อะไรตรงกับข้อสรุปของนิทานเรื่อง"นกกระเรียน ห่าน และเหยี่ยว"
ห่านขึ้นมาหากินบนบก
นกกระเรียนหาเพื่อนได้
ห่านได้มิตรแท้
ห่านถูกเหยี่ยวโฉบจับตัวไป

๒. แนวทางที่ได้จากนิทานเรื่อง"นกกระเรียน ห่าน และเหยี่ยว"ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆ
การเอาแบบอย่างผู้อื่นในทุกเรื่อง
การลอกเลียนแบบ
ความอยากเป็น อยากมี

๓. อะไรคือลักษณะของเหยี่ยวจากนิทานเรื่องนี้
ขุดบ่อล่อปลา
ตกหลุมพราง
ชุบมือเปิบ
ถีบหัวส่ง

๔. จากนิทานเรื่องนี้ใครเป็นผู้ที่ประมาท
นกกระเรียน
ห่าน
เหยี่ยว
สัตว์ทั้ง ๓ ตัว

๕. อะไรคือ จุดมุ่งหมายของการเสนอนิทานเรื่องนี้
เพื่อเสนอแนวคิดให้มีเหตุผลอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ
เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพื่อให้เกิดความเมตตาสัตว์
เพื่อให้เข้าใจความเป็นอยู่ของสัตว์

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

นักเรียนอย่าลืมไปทำแบบทดสอบกระบวนการคิดวิเคราะห์ส่งคุณครูด้วยนะคะ

พัฒนาโปรแกรมโดย นัยนา พลศร โรงเรียนวัดท่าแพ สพท.นศ.เขต๑